top of page

SILO strongly supports the Central Suffolk Challenger Softball Program

*Currently seeking new players with physical or developmental disabilities (ages 4-adult)

Please take ten minutes of your time to complete the Spring 2024 Railroad Accessibility survey

>Click Here<

Pwogram ak Sèvis

Lejislati Eta Nouyòk la otorize SILO epi NYSED, ACCES-VR, Depatman ILC fè yon kontra pou l bay sèvis lavi endepandan atravè rejyon Long Island la.  SILO fè patenarya ak Depatman Eta New York. of Health, New York State Office for the Aging, New York Association for Independent Living ak plis pase 300 ajans Sèvis Imen ak machann prive nan Long Island pou asire yon seri sèvis konplè pou patisipan ak kliyan nou yo.

Sesyon oryantasyon Acces-VR fèt 3 fwa pa mwa nan SILO
Pou pran yon randevou, kontakte Venesa nan 631-880-7929 x109.

 

Antre nan lis imèl nou an!

Adrès

Suffolk Independent Living Organization (SILO)
3253 Route 112
Bldg. 10

Medford, NY 11763

Devan biwo

(631) 880-7929

Imèl

Konekte

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page