top of page

Pou plis enfòmasyon sou pwogram sa a, rele nou nan (631)880-7929

Sant Tranzisyon Pòt Louvri

Flyer, photo of elderlry woman in wheelchair with aide behind her with her arm around her. Flyer says, the Open Doors Program helps people move from institutions, like nursing homes and intermediate care facilities, to a home in the community. Our transition specialists will help you transition back into the community with the supports and services you need for successful independent living. SILO LOGO. For more information call 631-880-7929

Pwogram Sipò Kanmarad Pòt Ouvri yo

Pwogram Sipò Kanmarad Pòt Ouvè NYAIL a fèt pou ofri moun ki ap konsidere oswa ki nan pwosesis tranzisyon sipò youn a youn atravè pwosesis la pa moun ki te viv eksperyans la. Kanmarad sa yo vle pataje istwa yo ak eksperyans nan mond reyèl la ki montre moun ki gen andikap yo kapab viv ak siksè nan kominote a.

 Kelly-Rae Douglas

631-880-7929 x143

Pwogram Bon Vwazen an

Pwogram Bon Vwazen an fèt pou ede moun ki abite nan mezon retrèt yo retounen nan kominote a. Li ka ranpli twou vid ki genyen nan rezo sipò yon moun. Yo peye vwazen yo pou yo bay sipò ak swen sipò pou ede moun ki retounen viv nan kominote yo. Anplis de sa, Vwazen yo jwe yon wòl nan kraze izolasyon sosyal ak bati angajman nan kominote a. Aktivite sosyal, bati relasyon vwazen ak lavi endepandan nan kominote a jwe wòl enpòtan nan sante ak bonè.

Pwogram Bon Vwazen an fè pati pwogram Open Doors ki finanse atravè Pwogram Lajan Swiv Moun nan Depatman Sante Eta Eta New York.

kontakte Direktè Pwogram Bon Vwazen an, Josephine Todaro via imèl nanjtodaro@ilny.orgoswa telefòn 518-465-4650.

bottom of page