top of page

Kominote travay kominotè SILO a

Nan efò SILO ap fè pou ede moun ki gen andikap jwenn aksè nan opòtinite travay ak fòmasyon alontèm nan kominote a; nou te kreye yon Job Board. Job Board la pral montre konpayi k ap anbochaj, opòtinite travay, fwa karyè k ap vini yo, resous, ak enfòmasyon enpòtan atravè Long Island, NY pou ede nan rechèch travay ou! 

bottom of page