top of page

Opsyon Konsèy

Konsèy Opsyon se yon pwosesis entèaktif, ki santre sou moun, kote moun yo jwenn sipò pou yo pran desizyon sipò alontèm enfòme ki baze sou preferans yo, fòs, valè, kapasite yo ak resous yo. Li gen ladann eksplore opsyon, ede ak aksè nan sipò/sèvis, swiv-up ak moun nan, epi li ka lakòz devlopman yon plan aksyon.

Si w enterese nan Konsèy Opsyon tanpri kontakte:
Erick Dreher, LMSW 631-730-3737 x120

Psychotherapy
bottom of page