top of page

Sant Opòtinite Aksè Vaksinasyon Enfimite
(DVAO)

Kontakte NY Connects: 631-730-3737

SILO te resevwa sibvansyon Sant Opòtinite Aksè Vaksinasyon Andikap la pou ede moun Long Island yo ki pi majinalize yo ak baryè ki anpeche yo kenbe aksè yo nan swen sante - sètadi Pandemi a, ki vrèman izole moun ki twò malad oswa ki pa ka kite kay yo, elatriye.
Atravè kontak nou, edikasyon piblik ak kolaborasyon ak Depatman Lasante pou bay vaksen lakay nou nan Suffolk ak Nassau County, NY Connects fè referans konplè epi defann konsomatè a.

DVAO flyer that says: We can help you get your Covid 19 Vaccination and Booster Shots. Calling Long Islanders. Have a disability? Homebound? Transportation issues? Are you or someone you know struggling to get the Covid 19 Vaccine or booster? Let us help you overcome any barriers to getting vaccinated. SILO- We are a disability vaccine access opportunity center 631 730-3737. Image with graphic of sunshine and vaccine vial, SILO logo.
bottom of page